Plaćanje

Podaci za plaćanje

Primatelj:

Mirfil d.o.o.
Banovička 42,
10040 Zagreb
OIB:26370461412

Banka:

Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR5923600001502304559
SWIFT: ZABAHR2X
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu - MBS:081064656
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Hrvoje Filipčić