Primatelj: 

Mirfil d.o.o.
Banovička 42,
10040 Zagreb
OIB: 26370461412

Banka:

Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR5923600001502304559
SWIFT: ZABAHR2X


Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu – MBS:081064656 
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Hrvoje Filipčić