Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati Filakon na filakon@akademijadisanja.com ili na adresi sjedišta obrta (Banovićka 42, 10040 Zagreb), gdje možete uputiti i prigovor vezan za vaše osobne podatke.  

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Na temelju obveze iz čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, obrt Filakon, vl. Hrvoje Filipčić, Banovićka 42, Zagreb, donosi Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača. Potrošač može vlasniku obrta podnijeti pisani prigovor vezan za pruženu uslugu. Pisani prigovori mogu se podnijeti e-mailom na adresu filakon@akademijadisanja.com ili poštom na adresu: Filakon, vl. Hrvoje Filipčić, Banovićka 42, 10040 Zagreb.