Doznajte više

Savjeti i osvrti

Usporedba tehnika Oxygen Advantage® i Wim Hof

Slijedi osvrt Patricka McKeowna na razlike između tehnika disanja Oxygen Advantage® i Becoming the Iceman Wima Hofa. Umjesto da odgovaram na sva pojedinačna pitanja, uputio bih vas na sljedeće točke. Volio bih početi time da postoje mnoge sličnosti između tehnika

Knjiga Moć disanja autora Patricka McKeowna se temelji na istraživanju koje je poduprijeto sa više od 350 medicinskih dokumenata i studija objavljenih u eminentnim znanstvenim publikacijama.