Doznajte više

Zašto hiperventiliramo?

Nažalost, ljudska bića kao vrsta imaju za to nekoliko čvrstih, bioloških, socijalnih i povijesnih razloga. Zbog našeg specifičnog načina života naš odgovor „bori se ili bježi“ (što je akutna hiperventilacija koja priprema pojedinca za neposredni fizički napor) obično nije praćena

Knjiga Moć disanja autora Patricka McKeowna se temelji na istraživanju koje je poduprijeto sa više od 350 medicinskih dokumenata i studija objavljenih u eminentnim znanstvenim publikacijama.